iman sevgisi
Genel

İman Sevgisi

İman Sevgisi
İman bir mümine Cenabı Hakkın verdiği en büyük nimettir. İman herkese nasip olmaz. Bu konuda sevgili peygamberimizin amcaları Ebu Talip bize en güzel örnektir. Peygamber efendimiz amcası Ebu Talib’in Müslüman olmasını çok istemiş fakat kendilerine iman nasip olmamıştır. İşte bu yüzden kimde iman nimeti varsa onun kıymetini bilmeli ve onu iyi muhafaza etmelidir. İman Hz. Allah’ın müminin kalbinde yaktığı bir nurdur, bir meşaledir. Nasıl ki ateş odun ile besleniyor, ağaçlar su ile besleniyorsa imanında beslenmesi lazımdır. Birçok kimse iman etmiştir fakat bu imanlarını son nefeslerine kadar muhafaza edemeden bu âlemden göçmüşlerdir. İşte bu şekilde bu âlemden imansız olarak giden kimse Allah korusun ebediyen cehennemliktir.

İman nasıl muhafaza edilir?

İman sevgisi çok önemlidir. Bir mümin iman etmiş olabilir fakat önemli olan bu imanını koruması ve imanını beslemesidir. Peki, iman nasıl muhafaza edilir ve nasıl beslenir. İman namaz, oruç, hac vs. ibadetleri yerine getirerek beslenir ve Hz. Allah’ın emir ve yasaklarına uyularak muhafaza edilir. İmanı muhafaza etmek isteyen bir kimse öncelikle kalbine iman sevgisini yerleştirmesi gerek. Nasıl ki bir bitkiye su verilmediğinde bitki kurursa islamın şartları yerine getirilmediği takdirde iman zayıflar. İmanın zayıf olduğunun alameti ise kişinin ibadette olan gevşekliğidir.
Hakiki manada iman eden kimse peygamber efendimizin Hz. Allah tarafından getirip tebliğ buyurduğu hususların tamamını kabul ve tasdik eden kimsedir. İman o kadar mühim olan bir meseledir ki imanın kabulü için Allahü Teala’ya, onun meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına, ahiret gününe ve kadere inanmak gerekir. Ancak imanın bu altı şartını kabul eden kimse iman etmiş olur. Bu altı şarttan birini kabul etmeyen diğerlerini de inkâr etmiş olur.

Kaynak: https://www.sevgiforum.com/
 iman-sevgisi.

iman-sevgisi.